Provera kvaliteta

Pored toga što je svaki od naših proizvoda atestiran na nezavisnim institutima, PLAMEN poseduje svoju laboratoriju kako bi konstantno u toku proizvodnje a i pre isporuke vršio kontrolu kvaliteta proizvoda.

U svojoj laboratoriji imamo mogućnost da obavljamo sofisticirana ispitivanja proizvoda mehanički, elektro i temperaturno po odgovarajućim metodama propisanim u odgovarajućim standardima po kojma se naši proizvodi proizvode. Time posedujemo mogućnost da obavimo rutinska ispitivanja proizvoda pre isporuke kako je propisano standardima.

Ovim korakom, PLAMEN je u samom svetskom vrhu po pitanju kvaliteta a time su klijenti konstantno zadovoljni dugovečnom saradnjom sa nama što nam je veoma važno.

KONTAKTIRAJTE NAS