Vesti

Maj 2018 – Uspešna sertifikacija po ISO standardima

Kompanija PLAMEN je još jednom uspešno izvršila sertifikaciju po ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001 standardima. Po navedenim standardima, sertifikati su validni do Maja 2021. Uvid i mogućnost download-a ovih sertifikata imate u odeljku Kvalitet > ISO standardi.

Kompanija PLAMEN još jednom potvrdjuje da nam je kvalitet najbitnija stavka u saradnji sa klijentima.